δημος
Πλειώτας Χρήστος

 

Επικοινωνία
6986 931414

 

Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 • Εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών. (Πρωτόκολλο – Διεκπεραίωση – Αρχείο, Προσωπικό,  Δημοτολόγιο – Μητρώο Αρρένων, Ληξιαρχείο, Γραφείο Αλλοδαπών, Διοικητική μέριμνα)
 • Διοικητικά θέματα, θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,διαφάνειας και απασχόλησης
 • Τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Διοικητικής βοήθειας και υποστήριξης αιρετών οργάνων
 • Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εξυπηρέτηση πολιτών (ΚΕΠ)
 • Θέματα Νεολαίας-Εθελοντισμού
 • Θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής
 • Εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας.
 • Η εποπτεία του προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας  των σχολικών κτιρίων.
 • Εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού Μεγάρου.
 • Παρακολούθηση της πορείας των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α΄και β΄βαθμού εκπαίδευσης καθώς και την συντήρηση αυτών (ή τον τομέα της παιδείας)

 

(Τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με μετατάξεις-τοποθετήσεις-προσλήψεις-προαγωγές του προσωπικού διατηρεί ο Δήμαρχος)

 

(β) Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες:

Για τις Τοπικές Κοινότητες Αμυκλών, Αφυσσού, Καλυβίων Σοχάς και Κλαδά της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών:

Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις ανωτέρω τοπικές κοινότητες. Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων.

Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Tοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.