δημος
Ταφή

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ταφή σε κοιμητήριο του Δήμου Σπάρτης, υποβάλλεται υποχρεωτικά σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση «Ταφή: Υπόχρεος για Τάφο» στον Ληξίαρχο, προ της έκδοσης της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου.

Ειδικά για τις ταφές στα Α’ & Β’ Κοιμητήρια Σπάρτης, καθώς και για ταφές θανόντων που η ληξιαρχική πράξη θανάτου εκδίδεται εκτός του Δήμου Σπάρτης, η Αίτηση – Υ.Δ. (Ταφή: Υπόχρεος για Τάφο) υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία με Αρμοδιότητες Κοιμητηρίων, επαρκή χρόνο προ της ταφής.

Εάν η ταφή επιδιώκεται να γίνει σε Οικογενειακό τάφο, συνυποβάλλεται συμπληρωματική Αίτηση – Υ.Δ. «Ταφής σε Οικογενειακό Τάφο» η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ο θανών δικαιούται να ταφεί στον συγκεκριμένο τάφο.

Τα παραπάνω ισχύουν και σε περιπτώσεις όπου επιδιώκεται να γίνει ταφή οστών (οστεοθήκης) ή τέφρας (τεφροδόχου). Σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτείται κατά το νόμο η υποβολή ορισμένων επιπλέον δικαιολογητικών.

Οι ταφές στα Α’ & Β’ Κοιμητήριο Σπάρτης (εργασίες από τη διαμόρφωση του τάφου έως και τη δημιουργία γεώλοφου), υλοποιούνται αποκλειστικά από το Δήμο.

Τα τέλη ενταφιασμού (εφάπαξ) που ισχύουν για το 2018 έχουν ως εξής:

 

Α' & Β' Κοιμητήρια Σπάρτης

100,00 €

Όλα τα υπόλοιπα Κοιμητήρια του Δήμου

10,00 €

 

Οι ταφές γίνονται όπως επιβάλει η σχετική υγειονομική νομοθεσία. Οι διαστάσεις των χώρων για απλούς τάφους είναι μήκους 2m και πλάτους 1m. Για ταφές σε απλούς τάφους ο χώρος παραχωρείται για 5 έτη (7 έτη για το Β’ Κοιμητήριο Σπάρτης) με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος (βλέπε παρακάτω σημείο 6. περί παράτασης ταφής).