δημος
Παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου

Βάσει του Κανονισμού Κοιμητηρίων του Δήμου, δίνεται η δυνατότητα παραχώρησης χώρου για οικογενειακό τάφο, σε δύο περιπτώσεις: α) εάν ο αιτούντας είναι υπόχρεος για τάφο προαποβιώσαντος στενού συγγενή του, οπότε δύναται να παραχωρηθεί ο συγκεκριμένος χώρος και β) σε προσωπικότητες ευεργετών εν ζωή. Προϋπόθεση για να εγκριθεί η παραχώρηση είναι να υπάρχει στο συγκεκριμένο κοιμητήριο επαρκής χώρος για την υλοποίηση στο διηνεκές των απαιτούμενων απλών (5ετών) ταφών.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική Αίτηση – Υ.Δ. «Παραχώρησης χώρου για Οικογενειακό τάφο» στην Υπηρεσία με Αρμοδιότητες Κοιμητηρίων. Η παραχώρηση γίνεται μετά από γνωμοδότηση (προέγκριση) της Τοπικής Κοινότητας, απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, καταβολή των τελών και άλλων απαιτούμενων δικαιολογητικών και, τέλος, την υπογραφή σχετικής Πράξης Παραχώρησης.

Οι διαστάσεις των οικογενειακών τάφων, οι δικαιούμενοι να ταφούν σε αυτούς, καθώς και ειδικές προβλέψεις για ορισμένα συγκεκριμένα κοιμητήρια, προσδιορίζονται στον Κανονισμό Κοιμητηρίων. Τα τέλη παραχώρησης οικογενειακού τάφου (εφάπαξ) που ισχύουν για το 2018 έχουν ως εξής:

 

Α' & Β' Κοιμητήρια Σπάρτης

6.000,00 €

Όλα τα υπόλοιπα Κοιμητήρια του Δήμου

350,00 €