δημος
Τέλη συντήρησης κοιμητηρίων

Για τη συντήρηση των κοιμητηρίων έχει προσδιοριστεί ετήσιο τέλος ανά τάφο, το οποίο καταβάλλεται από τον υπόχρεο για τον τάφο. Τα τέλη συντήρησης (ετήσια) που ισχύουν για το 2018 έχουν ως εξής:

Όλα τα Κοιμητήρια του Δήμου

15,00 €