δημος
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 15:12
Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 18η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00. Κατεβάστε εδώ το πλήρες...
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 14:56
Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 18η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00. Κατεβάστε εδώ το πλήρες...
Παρασκευή, 07 Ιουνίου 2019 14:23
Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 11η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:15. Κατεβάστε εδώ το πλήρες...
Σελίδα 1 από 282