δημος
Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019 15:22
Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 20η Αυγούστου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:15. Κατεβάστε εδώ το πλήρες...
Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019 15:21
Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 20η Αυγούστου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00. Κατεβάστε εδώ το πλήρες...
Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019 14:41
Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 22α Αυγούστου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Κατεβάστε εδώ το πλήρες...
Σελίδα 1 από 291