δημος

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 26η Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019 22:53

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 26η Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019 22:51

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 27η Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Η έναρξη της Επανάστασης του 1821, που τιμούμε ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, σηματοδοτεί μια κορυφαία στιγμή στην πορεία του Έθνους, ένα ορόσημο παγκόσμιας και διαχρονικής ακτινοβολίας. Η Εθνική Επέτειος, είναι μια ημέρα μνήμης, δόξας και υπερηφάνειας για το σθένος, την τόλμη και τη δύναμη ψυχής, που επέδειξαν οι πρόγονοί μας. Πριν 198 χρόνια ξεκίνησαν με απαράμιλλη αποφασιστικότητα και αίσθημα αυτοθυσίας τον νυν υπέρ πάντων αγώνα, υπερασπιζόμενοι τις αξίες της αυτοδιάθεσης, ελευθερίας, ανεξαρτησίας και ισότητας, θεμελιώνοντας τη συγκρότηση ενός σύγχρονου κράτους.

Επίκαιρο, διαυγές και σαφώς ενωτικό το μήνυμα της Εθνεγερσίας μάς «υπογραμμίζει» ν’ αντλήσουμε διδάγματα από αυτήν, στην κατεύθυνση της υπεράσπισης της δημοκρατίας, της αξιοπρέπειας, της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ο πρέπων φόρος τιμής προς τις θυσίες των προγόνων μας, συνίσταται στον αναστοχασμό και την  περισυλλογή της μεγάλης ευθύνης, που απορρέει από το παράδειγμά τους και του ιερού χρέος, που έχουμε απέναντι στις επόμενες γενιές.

Ας εμπνεόμαστε εσαεί από τους αγώνες τους και με ομοψυχία, αισιοδοξία και ισχυρή θέληση να εργαζόμαστε για την επίτευξη εθνικής ανάκαμψης και προόδου.

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

Ευάγγελος Βαλιώτης

Additional Info

  • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την «Προβολή –Δημοσιότητα- Ενημέρωση δράσεων τουριστικής προβολής Δήμου: Ψηφιακή Τουριστική Προβολή του Δήμου Σπάρτης»,  συνολικού  ποσού 8.928,00 €   ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ. 3/2019  μελέτη του Τμήματος Τουρισμού, Δ/νση  Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α254/18-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΞΦΧΩ1Ν-Ι8Π, ΑΔΑΜ 19REQ004631052 2019-03-18 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  2.

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι 04 Απριλίου 2019 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ, στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης - Μαγούλα Τ.Κ. 23100.

 

Πρόσκληση

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

 

Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια σημαιών για κάλυψη αναγκών του ,με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την   27 η Mαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

 

Πρόσκληση

 

 

Το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, τη Πνευματική Εστία Σπάρτης & με τον Σύνδεσμο Φίλων Ανασυγκρότησης Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης «Γιτιάδας», οργανώνουν:

 

Έκθεση χαρακτικών & φωτογραφιών Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης

Συμβολή στο «2019: Έτος Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης»

 

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο εντευκτήριο της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης, Λυκούργου 82 & Χαμαρέτου, στην αίθουσα «Αλέξανδρος Κουρής» & στον αύλειο χώρο « Αλέξανδρος Παπαδολιάς».

Τα εγκαίνια της θα γίνουν την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 στις 7:00 μμ. και θα είναι ανοικτή τις ώρες 7:00 μμ– 9:00 μμ. μέχρι και την Κυριακή, 10 Απριλίου 2019.

Η έκθεση θα αναπτυχθεί σε δύο ενότητες:

Στον αύλειο χώρο του εντευκτηρίου στα ειδικά πλαίσια του Ν.Π.Π.&Π. θα αναρηθούν έξι (6) banners από μουσαμά  με χαρακτικά περιηγητών του 18ου & και 19ου αιώνα,  στα οποία απεικονίζεται το αρχαίο θέατρο της Σπάρτης.

Στον υπόγειο εκθεσιακό χώρο «Αλέξανδρος Κουρής» θα εκτεθούν περί τις είκοσι πέντε (25) φωτογραφίες που έχουν θέμα την πορεία και την εξέλιξη των ανασκαφών & των εργασιών ανασκαφής & ανάδειξης του θεάτρου καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Η έκθεση  θα ολοκληρώνεται με πίνακα με πληροφορίες για τις εξελίξεις των τελευταίων ετών. Επίσης στον χώρο αυτό θα μεταφερθεί και θα αποτελέσει ξεχωριστό έκθεμα και η μακέτα του Αρχαίου Θεάτρου που έχει κατασκευαστεί από το Σωματείο «Γιτιάδας» και σήμερα βρίσκεται στο «Μουσείο της Νεώτερης Σπάρτης», που λειτουργεί στον όροφο του ίδιου κτιρίου.

Παράλληλα και σε συνεργασία και με τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και με τις Πανεπιστημιακές Σχολές θα οργανωθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Για τις ανάγκες του προγράμματος αυτού έχει γίνει επανέκδοση & επικαιροποίηση ειδικού φυλλαδίου, που είχε εκδοθεί περί το 1998 από τον Σύνδεσμο Φίλων Ανασυγκρότησης Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης «Γιτιάδας» και το είχε επιμεληθεί η αρχαιολόγος της Ε’ ΕΠΚΑ Στέλλα Ραυτοπούλου.

Τελειώνοντας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η έκθεση αυτή διοργανώνεται με την ευκαιρία της ανακήρυξης από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» του 2019 ως «Έτους Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης» αλλά και της πραγματοποίησης την Παρασκευή 5 έως και την Κυριακή 7 Απριλίου 2019, της 6ης Συνάντησης των Εταιρικών μελών του Σωματείου στη Σπάρτη.

  

Για το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου  Σπάρτης

Η πρόεδρος

 

Γαλανοπούλου Γεωργία

 

 

 

Additional Info

  • date Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 20η Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019 15:27

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 20η Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019 15:22

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 19η Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης