δημος

 

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει  με Συνοπτικό Διαγωνισμό την  επιλογή αναδόχου, για τη διενέργεια της υπηρεσίας  με τίτλο  « Αμοιβές Κτηνιάτρων », (συνολικού ποσού 31.999,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) ,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση  της  σύμβασης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), της αριθ. 1/2019 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαγχθεί την 27/03/2019  , ημέρα Τετάρτη στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σπάρτης (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) -Κεντρική Πλατεία Σπάρτης, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Ώρα λήξης  της υποβολής  προσφορών  ορίζεται η 11:00 π.μ.

 

Περίληψη  Διακήρυξης

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

ΤΕΥΔ

 

 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια δέκα (10) τηλεφωνικών συσκευών (προϋπολογισμού 297,60 ευρώ) με τα εξής χαρακτηριστικά : καλωδιακό σταθερό τηλέφωνο, μεγάλο Display με εικόνες για ώρα/ ημερομηνία, hands – free μεγάφωνο, 10 πλήκτρα μνήμης έμμεσης κλήσης , αναγνώριση κλήσης, 24 μελωδίες κλήσης και επανάκληση τελευταίας κλήσης .

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ΄αριθ. Α238/12-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της  Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1ατου άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,  μέχρι και την Τρίτη 19-03-2019 και ώρα 14:30  στην Γραμματεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΜΑΓΟΥΛΑ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΙΣΟΓΕΙΟ).

Ο φάκελος εκτός της προσφοράς θα περιέχει και βεβαίωση καταχώρησης της επιχείρησης στο ΓΕΜ.Η.

 

                                   
                             

                                                                      

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                      

 

 

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»,  συνολικού ποσού 15.660,27 €   ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ. 2/2019  μελέτη του Τμήματος Προμηθειών και Εργασιών.  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α239/12-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ Ω3Ψ0Ω1Ν-Ε5Λ, ΑΔΑΜ 19REQ004595760 2019-03-12 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  1.

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι 28 Μαρτίου 2019 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ, στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης - Μαγούλα Τ.Κ. 23100.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  Εργοδότη και Εργαζομένων  

δ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης

ε. Πιστοποιητικό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)  

 

          

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

 

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

 

Μαζική συμμετοχή, εύθυμο κλίμα και ευφάνταστες αμφιέσεις

 

Με το σύνθημα «Όλοι μαζί γιορτάζουμε» ο Δήμος Σπάρτης και το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, οργάνωσαν μια σειρά «πολύχρωμων» και πρωτότυπων αποκριάτικων εκδηλώσεων, συνδυάζοντας την παράδοση με τις σύγχρονες ιδέες και τη φαντασία.

Χαρακτηριστικό γνώρισμά τους ήταν ότι εκτείνονταν σ’ όλη την πόλη και σε χωριά του Δήμου μας, παρέχοντας έτσι την ευκαιρία για εναλλαγή παραστάσεων και πολυπληθή συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών. Η μαζική συμμετοχή, το κέφι, η ευρηματικότητα, οι ευφάνταστες αμφιέσεις, η αναβίωση εθίμων συγκαταλέγονται στα βασικά γνωρίσματα της φετινής μεγάλης γιορτής που σχεδιάσθηκε, με επίκεντρο τους «λιλιπούτειους» φίλους μας, αλλά και τους μεγαλύτερους, που είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και «αποδράσουν» από την καθημερινότητα.

Το πλήρες πρόγραμμα του αποκριάτικου γλεντιού ξεκίνησε από το Σάββατο 2 Μαρτίου και ολοκληρώθηκε την Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου. Κατά την κορύφωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων, το τριήμερο 9-11 Μαρτίου, με άξονα την Κεντρική Πλατεία, καθώς και το Κενοτάφιο Λεωνίδα, το Νέο Κόσμο και την Πλατεία Δούκα, αλλά και το Καστόρι, την Αράχωβα, το Ξηροκάμπι, το Παρόρι, τα Καλύβια Σοχάς, το «σκηνικό» περιελάμβανε μουσική, face painting, παιχνίδια και κατασκευές. Την Κυριακή, την παράσταση «έκλεψε» η μεγάλη παρέλαση των καρναβαλιστών, η Maskarata”, που ξεκίνησε από το 2ο Δημοτικό Σχολείο και μέσω της Κ. Παλαιολόγου, με μουσική υπόκρουση, κατέληξε στην Κεντρική Πλατεία.

Την Καθαρά Δευτέρα μικροί και μεγάλοι γιόρτασαν τα Κούλουμα, στο Καστόρι και τις Καρυές, όπου αναβίωσε το έθιμο του μουτζουρώματος, αλλά και στο Μυστρά, τα Ανώγεια, στη Μαγούλα (στο Πάρκο του Σαϊνοπούλειου Ιδρύματος), όπου πέταξαν χαρταετό και απόλαυσαν σαρακοστιανά εδέσματα, συνοδεία μουσικής.

Ο Δήμος Σπάρτης και το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος ευχαριστούν θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και εργάσθηκαν με μεράκι, συμβάλλοντας στην άψογη διοργάνωση και των φετινών Αποκριών, αλλά και δημότες και επισκέπτες, που με την παρουσία τους προσέδωσαν ένα ιδιαίτερο στίγμα.

 

 

Από το Γραφείο Δημάρχου

 

 

Additional Info

  • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΣΚΥΛΩΝ»,  συνολικού ποσού  9.941,03 €   ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ. 2/2019  μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης .  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α234/07-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ 672ΔΩ1Ν-7Ρ8, ΑΔΑΜ 19REQ004579200 2019-03-07 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  1.

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι 27 Μαρτίου 2019 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ, στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης - Μαγούλα Τ.Κ. 23100.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  Εργοδότη και Εργαζομένων  

δ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης

ε. Πιστοποιητικό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)  

 

   

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

 

Έντυπο προσφοράς

Μελέτη

 

 

 

 

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην ΑΕ Πελλάνας Καστορείου για την κατάκτηση του Κυπέλλου Λακωνίας στον τελικό με τον Πανγυθεατικό, γεγονός που καταδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ομάδας στην περιοχή μας.

Είμαστε περήφανοι για τις επιτυχίες των αθλητών, οι οποίοι   συμβάλλουν  με τον αγώνα τους και τις διακρίσεις τους στην αναβάθμιση του αθλητικού επιπέδου του Δήμου μας.

Θερμά συγχαρητήρια στους προπονητές, στη Διοίκηση και σε όλους όσοι συνέβαλλαν στην εντυπωσιακή πορεία, που διαγράφει η ομάδα τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα πέρυσι να στεφθεί πρωταθλήτρια στην Α’ κατηγορία και να κερδίσει την άνοδό της στην Γ’ Εθνική Κατηγορία. Όλες αυτές οι επιτυχίες δείχνουν το μέγεθος της πολύ καλής δουλειάς, που γίνεται και αποτελούν τιμή για την περιοχή μας.

Ο Δήμος Σπάρτης θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα σας και να υποστηρίζει όλες σας τις προσπάθειες.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή συνέχεια και να είναι πάντα η αθλητική σας πορεία διάσπαρτη από επιτυχίες και διακρίσεις.

 

Με εκτίμηση,

ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

 

Additional Info

  • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

 

Εθιμοτυπική επίσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου Σπάρτης Ευάγγελου Βαλιώτη, πραγματοποίησαν την Τετάρτη 13 Μαρτίου, ο απελθών και ο νέος Διοικητής του Κέντρου Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ) κ.κ. Ιορδάνης Χατζηνικολάου και Αθανάσιος Χρυσακόπουλος.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης ευχαρίστησε τον απερχόμενο Διοικητή, Ταξίαρχο κο Χατζηνικολάου για την άψογη συνεργασία που είχαν κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας του. Παράλληλα συνεχάρη τον Ταξίαρχο κο Χρυσακόπουλο για την ανάληψη των καθηκόντων του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του.

 

 

Από το Γραφείο Δημάρχου

 

 

Additional Info

  • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2019 15:17

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 14η Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2019 15:15

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 12η Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 12η Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:45.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης