δημος

 

Με την ευκαιρία της έναρξης των Πανελληνίων Εξετάσεων, θέλω να ευχηθώ ολόψυχα σ’ όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, καλή επιτυχία. Με ηρεμία, ψυχραιμία και «καθαρό» μυαλό, να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους και να φέρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο μιας μακρόχρονης προσπάθειας, που θα κρίνει σε σημαντικό βαθμό το μέλλον τους, αλλά δεν θα το καθορίσει. Η δοκιμασία αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές που θα αντιμετωπίσουν στον δρόμο ζωής που ανοίγεται μπροστά τους, ο οποίος περιλαμβάνει ευκαιρίες και προκλήσεις. Να θυμούνται, πως κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται δεν είναι ποτέ χαμένη.

Εύχομαι επίσης, καλή δύναμη στους γονείς και εκπαιδευτικούς που συνδράμουν με κάθε μέσο στην επίτευξη των στόχων των παιδιών, στη συστηματική προετοιμασία τους, στη διαπαιδαγώγηση και μεθοδική καθοδήγησή τους.

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

Βαγγέλης Βαλιώτης

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 10η Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:30.

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος συνιστά μια μικρή μόνο αφορμή αναλογισμού των οξύτατων περιβαλλοντικών προβλημάτων του πλανήτη. Παράλληλα θέτει και τον καθένα μας ενώπιον των συνεπειών αυτών των κρίσιμων ζητημάτων, ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς ευαισθητοποίησης και δραστηριοποίησης μας, αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο καθένας μας οφείλει σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον, που μας «φιλοξενεί», ενώ η συμπεριφορά μας προς αυτό είναι δηλωτική της παιδείας και του πολιτισμού μας. Συγχρόνως, απαιτείται συντονισμός δράσεων, ανάληψη πρωτοβουλιών και συμμετοχή των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Σπάρτης σε συνδιοργάνωση με το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού& Περιβάλλοντος και το Σύλλογο Φίλων Προστασίας του Ποταμού Ευρώτα, εκπέμπουν ηχηρό μήνυμα για έναν «Καθαρό Ευρώτα», μέσα από μια Έκθεση εικαστικών, ποιημάτων, κολάζ από μαθητές Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας (Κεντρική Πλατεία Σπάρτης, Σάββατο 8 Ιουνίου και ώρα 10:00).

Η σχέση μας με το περιβάλλον είναι αμφίδρομη και η αειφόρος διαχείριση των περιβαλλοντικών όρων θα μας «επιστραφεί» στο πολλαπλάσιο, αφού η φύση «τα πάντα εν σοφία εποίησε». Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πως η ορθολογική κατανάλωση του νερού, διαφυλάττει τη βιωσιμότητα των υδατικών πόρων.

Ας συνειδητοποιήσουμε, ότι η υπόθεση «περιβάλλον» αφορά όλους μας και χρήζει της δέουσας σοβαρότητας. Βασικό μέλημά μας να είναι η διατηρησιμότητά του, η οποία συνεπάγεται την ποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Βαγγέλης Βαλιώτης

 

 

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 15:00

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 5η Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 14:52

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 4η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 4η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:15.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 4η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

  

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την υπηρεσία   με τίτλο «  Υποστήριξη για τη σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2018 και την εφαρμογή διπλογραφικού για το έτος 2019 »,  συνολικού ποσού  18.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την από 5/4/2019   μελέτη  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α 577/22-5-2019  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  1.

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι την   3/6/2019  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00  στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ( Μαγούλα)

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  Εργοδότη και Εργαζομένων 

 

Στο φάκελλο προσφοράς θα περιλαμβάνεται:

 1. Άδεια λογιστή -φοροτέχνη Α΄ τάξεως
 2. Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Τμήματος Λογιστικής  ή Τμήματος Λογιστικής  και Χρηματοοοικονομικής ή Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  ή Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 3. Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο πλαισιώνεται από ομάδα , ως βοηθοί αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν την άδεια λογιστή –φοροτέχνη Α΄ τάξεως  ή Β΄ τάξεως.  Επιπλέον όλα τα μέλη  της ομάδας του αναδόχου  να  καταθέσουν το  πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Τμήματος Λογιστικής  ή Τμήματος Λογιστικής  και χρηματοοοικονομικής ή Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  ή Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 4. Κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται τα κυριότερα έργα τουλάχιστον τριών ετών, με μνεία για κάθε παράδοση, του παραλήπτη της ημερομηνίας  παράδοσης κα του ποσού. Οι παραδόσεις  αποδεικνύονται  με την προσκόμιση πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή (αντίγραφα Ισολογισμών ελεγμένων από ορκωτούς λογιστές ,  αντίγραφα συμβάσεων,  βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, κλπ)
 5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει επαρκή και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προς διασφάλιση ότι η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα συμμορφώνεται πάντα με τις επιταγές της νομοθεσίας περί προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται του όρους της παρούσας μελέτης.

Σε περίπτωση που η προσφορά δεν συνοδεύεται με τα παραπάνω  δικαιολογητικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

  

Συν/να

-Η από 5/4/2019 μελέτη

-Έντυπο προσφοράς

-Πρόκληση

 

           Ο Δήμαρχος

 

     Βαλιώτης Ευάγγελος

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Σπάρτης χώρων για τη διεξαγωγή εμποροπανήγυρης Μυστρά.

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

 

566 χρόνια μετά από την Άλωση της Πόλης, ο Δήμος Σπάρτης, το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος και ο Αθλητικός Οργανισμός διοργανώνουν ποικίλες εκδηλώσεις, από τις 29 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2019, για να τιμήσουν τη θυσία του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν για άλλη μία χρόνια, υπό την αιγίδα της Α. Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου Προκόπιου Παυλόπουλου, ο οποίος θα παραστεί  την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, στην Τοπική Κοινότητα Μυστρά, στον Αρχαιολογικό χώρο, όπου θα τελεσθεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβάσιας και Σπάρτης κκ Ευστάθιου, τρισάγιο στον Ανδριάντα του πεσόντος Αυτοκράτορα και των συν αυτώ πεσόντων και κατάθεση στεφάνου από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε και να παρακολουθήσετε τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της επετείου της Άλωσης της Πόλης, το 1453.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι το εξής:

Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

 

Τοπική Κοινότητα Μυστρά – Αρχαιολογικός Χώρος

Μητροπολιτικός Ιερός Ναός «Αγίου Δημητρίου»

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευσταθίου

Ώρα 09.45΄: Πέρας προσέλευσης επισήμων

Ώρα 10.00΄: Άφιξη της Α.Ε του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλoπούλου

Ώρα 10.30΄: Μνημόσυνο

Ώρα 10.40΄: Ομιλία από τον κ. Παναγιώτη Ν. Ξηντάρα -Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Επίτιμο Σχολικό Σύμβουλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με θέμα «Ο θρήνος της άλωσης της Πόλης και του Βυζαντινού Μυστρά τα αντιφεγγίσματα»

Ώρα 11.30΄: Τρισάγιο στον Ανδριάντα του πεσόντος Αυτοκράτορα και των συν αυτώ πεσόντων

Κατάθεση στεφάνου από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

 

Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού Σπάρτης

Ώρα  21:00’: Μουσικοαφηγηματική παράσταση « 54 ΗΜΕΡΕΣ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ»

Μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην άλωση της Πόλης και στη θυσία του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και με κεντρικό της θέμα τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια των 54 ημερών που διήρκεσε η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, όπως αυτά μας έχουν παραδοθεί από τους αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων και όπως έχουν επιβιώσει έως τις μέρες μας μέσω των σχετικών παραδοσιακών τραγουδιών από διάφορα μέρη του ελληνισμού.

Δύο αφηγητές θα αναγνώσουν περικοπές των προαναφερθέντων χρονικών, οι οποίες θα συνδέονται μεταξύ τους με βυζαντινούς ύμνους και με παραδοσιακά τραγούδια, που αναφέρονται στις στιγμές που περιγράφονται από τους αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων.

 

Διοργανωτές:

 • Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης
 • Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
 • Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης
 • Φιλότεχνος Όμιλος Φάριδος (Τμήμα Ελληνικής Μουσικής Παράδοσης)

 

Σάββατο 1 Ιουνίου 2019

 

Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών

 1ο χλμ ΕΟ Σπάρτης-Καστορείου (Σκοπευτήριο Γεωργίας Γερουλάκου)

Ώρα 9.00΄- 20.00΄:  Σκοπευτικοί Αγώνες αεροβόλων όπλων Α΄ κατηγορίας

 

Κυριακή 2 Ιουνίου 2019

 

Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών

 1ο χλμ ΕΟ Σπάρτης-Καστορείου (Σκοπευτήριο Γεωργίας Γερουλάκου)

Ώρα 09.00΄- 14.00΄ :  Σκοπευτικοί Αγώνες αεροβόλων όπλων Α΄ κατηγορίας

Ώρα 14.15΄: Απονομή Επάθλων Σκοπευτικών  Αγώνων

 

Σάββατο 15 Ιουνίου 2019

 

Τοπική Κοινότητα Μυστρά

Ώρα 18.00΄: 12Ος  Παλαιολόγειος Δρόμος  (Ημιμαραθώνιος)

                          Αφετηρία-Τερματισμός-Απονομή Επάθλων στον

                          Ανδριάντα Κων/νου Παλαιολόγου            

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

 

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018