δημος
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019 15:22

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 14η Μαϊου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 14η Μαϊου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:45.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

 

Ο Δήμος Σπάρτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Σπάρτης κατάλληλων χώρων για χρήση ως υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων.

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Στις 19/04/2019 το Ν.Π. Πολιτισμού του Δήμου Σπάρτης  διοργάνωσε και πραγματοποίησε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο της μουσικής ξεκινώντας από την Αρχαία Ελλάδα  με την «θεία» λύρα του Απόλλωνα και το μελωδικό αυλό έως το σήμερα μέσω της παράδοσης, με το ζουρνά, τη γκάιντα, την τσαμπούνα.

Ο Μιχάλης και η Όλγα Στέφου είναι πίσω από το σχήμα με το όνομα «ΛύρΑυλος» .

Δίνουν παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ζωντανεύουν τον πλούτο της αρχαιοελληνικής και παραδοσιακής μουσικής.

Δόθηκαν 2 παραστάσεις στην φιλόξενη και μοναδική για την πόλη μας  αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού σχολείου Σπάρτης .

Ναυλωμένα λεωφορεία μετέφεραν  μαθητές της Ε’ και ΣΤ΄ δημοτικού των σχολείων της πόλης μας στο Μουσικό Σχολείο Σπάρτης  και 30 σπάνια αρχαιοελληνικά και παραδοσιακά όργανα ζωντάνεψαν  μπροστά στα μάτια τους και παρακολούθησαν αυτή την διαδραστική παράσταση .

 

Additional Info

  • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (άρθ. 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αριθμ. 2019/021 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ 2019», συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 €.

Η διενέργεια του Συνοπτικού διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών του έργου διέπονται από τις διατάξεις Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20-05-2019 ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

 

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη

3. Τεχνική Έκθεση

4. Προϋπολογισμός

5. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

6. ΣΑΥ

7. ΦΑΥ

8. Εργοταξιακή Μελέτη

9. Τιμολόγιο

10. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

11. ΤΕΥΔ

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 10η Μαϊου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Δευτέρα, 06 Μαΐου 2019 15:17

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 10η Μαϊου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 7η Μαϊου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 7η Μαϊου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:45.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 03 Μαΐου 2019 15:00

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 7η Μαϊου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης