δημος
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019 14:53

Ανακοίνωση (Καταχώρηση Μελισσοκόμων)

 

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας εκδόθηκε ανακοίνωση σχετικά με την καταχώριση των μελισσοκόμων, που προμηθεύουν μικρές ποσότητες μελιού άμεσα στον καταναλωτή ή τα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης εντός της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην οποία εδρεύουν, από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  στο σχετικό Μητρώο που θα δημιουργηθεί.

Η καταχώριση στο Μητρώο είναι υποχρεωτική

Για την καταχώριση ο κάθε μελισσοκόμος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο Τμήμα Κτηνιατρικής Σπάρτης της Περ. Ενότητας Λακωνίας συνοδευόμενη από τα παρακάτω:

  • Μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ
  • Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο
  • Έγγραφα τεκμηρίωσης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου (ΑΔΤ, ΑΦΜ)

Οι μελισσοκόμοι δύνανται να προμηθεύουν μέχρι 10 Kgr ιδιοπαραγόμενου  μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ποσότητας 1.200 Kgr. Απαγορεύεται η προμήθεια στον τελικό καταναλωτή μη ιδιοπαραγόμενων ποσοτήτων μελιού.

Παρακαλούνται οι μελισσοκόμοι να απευθύνονται στο Τμήμα Κτηνιατρικής για περαιτέρω οδηγίες και στα τηλέφωνα  2731363303-302-300

 

 

 Από το Δήμο

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019 10:18

Πρωτομαγιά στην Κονιδίτσα

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικού –κτηνιατρικού υλικού»,  συνολικού ποσού 4.999,49 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ. 5/2019  μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης .

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι 24 Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ, στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης - Μαγούλα Τ.Κ. 23100.

 

Πρόσκληση

Μελέτη

Έντυπο Προσφοράς

Υπεύθυνη Δήλωση

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 24η Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 23η Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:15.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 17:17

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 23η Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 17:15

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 24η Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής το αστικό περιβάλλον του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2019 σύμφωνα με την αρ. 4/2019 μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης   , με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους  έως την   24 η  Απριλίου  2019, ημέρα Τετάρτη    και ώρα 14:30 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο). Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

 

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 13:59

Γύρος της Σπάρτης 2019

Σας  γνωρίζουμε  ότι  την  Κυριακή  21 Απριλίου  2019 θα πραγματοποιηθεί ο ετήσιος δωρεάν αγώνας  δρόμου με την  επωνυμία "Γύρος της  Σπάρτης  2019"

Η  εκκίνηση θα γίνει στις 11:00 π.μ. στην Κεντρική Πλατεία Σπάρτης.

Καρτελάκια συμμετοχής θα δίνονται την ημέρα του αγώνα από την γραμματεία στην κεντρική πλατεία Σπάρτης από τις 9:00π.μ. .
      

Ο  αγώνας  θα  έχει  διαδρομή:  Λυκούργου (ύψος κεντρικής πλατείας) – Ορθίας  Αρτέμιδος – Τριακοσίων – Λεωνίδου και Τερματισμό την οδό Λυκούργου (ύψος Κεντρικής Πλατείας).  

 

Σας περιμένουμε όλους εκεί !!
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Σελίδα 1 από 170