Eνημέρωση

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της εργασίας: «Κατασκευή παραπηγμάτων και Ηλεκτροφωτισμού»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την υπηρεσία με τίτλο « Κατασκευή παραπηγμάτων και Ηλεκτροφωτισμού ».  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α 643/06-08-2018  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την  10/08/2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  Εργοδότη και Εργαζομένων   

δ. Πιστοποιητικό εγγραφής στα οικεία επιμελητήρια ή επαγγελματικές οργανώσεις για έργα οικοδομικά.

 

           Ο Δήμαρχος

Πρόσκληση

Έντυπο προσφοράς

Μελέτη