Eνημέρωση

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις


Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια σημαιών

Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια σημαιών για κάλυψη αναγκών του ,με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την   10 η Απριλίου  2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ΄αριθ. Α251/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της  Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1ατου άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

Δεκτές θα γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και μέσα να περιέχεται η οικονομική προσφορά, η βεβαίωσης καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και:

 

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
  2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
  3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για τον ιδιοκτήτη και για τους εργαζόμενους που τυχόν απασχολεί.
  4. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης.

Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με την συνημμένη τεχνική έκθεση – προδιαγραφές . Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενηνταριών ευρώ και τριανταέξι λεπτών (2.993,36)  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΆ 24%. Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σπάρτης, (Δ/νση: Μαγούλα (ισόγειο ), ΤΚ 23100, Τηλ: 273136118, Ε-mail: gsmyrnios17@gmail.com αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Σμυρνιός .

                                                                                          

                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                  

                                       

 

 

                                                                                     Ευάγγελος  Βαλιώτης