Eνημέρωση

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία με τίτλο «Αμοιβή για βιντεοσκόπηση συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την Υπηρεσία με τίτλο «Αμοιβή για βιντεοσκόπηση συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου», συνολικού  ποσού 10.000,00 €   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ. 2/2019  μελέτη του Τμήματος Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας, Δ/νση  Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Την αριθ.  Α332/03-04-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ψ15ΚΩ1Ν-ΧΩΙ και ΑΔΑΜ: 19REQ004729587 2019-04-03 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  1.

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι 19 Απριλίου 2019 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ, στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης - Μαγούλα Τ.Κ. 23100.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη Δήλωση  (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  Εργοδότη και Εργαζομένων  

δ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης

ε. Πιστοποιητικό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)  

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

 

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

Υπεύθυνη δήλωση