Τελευταία Νέα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού

Κάντε κλικ  εδώ για να διαβάσετε τα αποτελέσματα πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , δύο (2) μηνών, συνολικά  τριάντα επτά (37) ατόμων για την κάλυψη πρόσκαιρης εποχιακής ανάγκης (κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας) του Δήμου Σπάρτης.