Τελευταία Νέα

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 1/2018 Πυροσβεστικής Διάταξης σχετικά με τη ρύθμιση μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις

Διαβάστε την υπ’ αριθ. 1/2018 Πυροσβεστική Διάταξη ΕΔΩ