Τελευταία Νέα

Τροποποίηση πρόσκλησης Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τροποποίηση πρόσκλησης Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι υπογράφηκε η υπ’ αριθμ.3299/23-04-2018 τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με την οποία ορίζονται νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων στήριξης στα σχέδια βελτίωσης, ως ακολούθως:

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρώτου σταδίου ορίζεται η 5/6/2018.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεύτερου σταδίου ορίζεται η 5/7/2018.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/7/2018.

Η έγγραφη υποβολή της αίτησης στήριξης υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.

Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για την θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λ.π. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18-06-2018.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Λακωνίας και στα τηλέφωνα 2731363321 και 2731363319.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα σχετικά αρχεία: