Τελευταία Νέα

ΕΛΓΑ ΔΕ Μυστρά - Δηλώσεις ζημιών

Σας γνωρίζουμε ότι έχει γίνει αναγγελία στον ΕΛΓΑ για ζημιά από Χαλάζι που εκδηλώθηκε 25/07/2018 στις Τοπικές Κοινότητες Μαγούλας-Αγίας Ειρήνης και Τρύπης

και αφορά σε ζημιές σε ελιές, πορτοκαλιές και κηπευτικά

 

Οι παραγωγοί των ανωτέρω Τοπικών Κοινοτήτων που έχουν υποστεί ζημιά σε ποσοστό άνω του 20% της αναμενόμενης παραγωγής μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς μέχρι την Πέμπτη 09/08/2018 στους αρμόδιους  ανταποκριτές Παναγιώτη Τσάκωνα (τηλ.2731022482) και Νικόλαο Παναγάκο (τηλ.2731361127) που βρίσκονται στη Μαγούλα (κεντρική πλατεία Μαγούλας και πρώην Δημαρχείο Μυστρά αντίστοιχα).  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Δήλωσης Καλλιέργειας /Εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2017
  • Βεβαίωση από Οργανισμό Πιστοποίησης για τις βιολογικές καλλιέργειες.

Επισημαίνουμε ότι επειδή οι δηλώσεις ζημιάς θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική.

 

 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΕΛΓΑ

Δ.E. ΜΥΣΤΡΑ