Τελευταία Νέα

ΕΛΓΑ ΔΕ Οινούντος - Δηλώσεις ζημιών

 

Σας γνωρίζουμε ότι έχει γίνει αναγγελία στον ΕΛΓΑ για ζημιά από Χαλάζι που εκδηλώθηκε 27-29/07/2018 στις Τοπικές Κοινότητες

  • Θεολόγου και αφορά σε ζημιές σε ελιές καλαμών
  • Καρυών και αφορά σε ζημιές σε αμπέλια, ρίγανη.

 

Οι παραγωγοί των ανωτέρω Τοπικών Κοινοτήτων που έχουν υποστεί ζημιά σε ποσοστό άνω του 20% της αναμενόμενης παραγωγής μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς μέχρι την Δευτέρα 13/08/2018 στον αρμόδιο ανταποκριτή ΕΛΓΑ κ. Θεόδ. Τσίντολα (τηλ.2731022226, εσωτερικό 106), που θα βρίσκεται στο Δημαρχείο Σπάρτης (Ευαγγελιστρίας 85-87, Σπάρτη).  

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Δήλωσης Καλλιέργειας /Εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2018
  • Βεβαίωση από Οργανισμό Πιστοποίησης για τις βιολογικές καλλιέργειες.

Τα τέλη εκτίμησης, καταβάλλονται από τους παραγωγούς με την δήλωση ζημιάς και ανέρχονται σε 0,10 €/δέντρο (ελιές) ή 2€/στρέμμα (αμπέλια).

 

Επισημαίνουμε ότι επειδή οι δηλώσεις ζημιάς θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική.

                                                                                              

                                                                             Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ  ΕΛ.Γ.Α.

                                                                           ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ

                                                                                       

 

                                                                               ΤΣΙΝΤΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ