Τελευταία Νέα

Ενημέρωση σχετικά με την αντιμετώπιση του γλοιοσπορίου της ελιάς

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιμελήθηκε τη σύνταξη του παρακάτω πληροφοριακού φυλλαδίου στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικές με την καταπολέμηση του «Γλοιοσπορίου της Ελιάς».

 

Δείτε εδώ το φυλλάδιο.

 

Από το Δήμο