Τελευταία Νέα

Ειδοποίηση προς συγγενείς-οικείους θανόντων που ενταφιάστηκαν μεταξύ 1990 - 2005 στους Τομείς Β & Γ του Β’ Κοιμητηρίου Σπάρτης

 

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του Κανονισμού Κοιμητηρίων του Δήμου Σπάρτης (Αποφ. Δ.Σ. 263/20-06-2012, ΑΔΑ: Β41ΒΩ1Ν-6ΞΜ) σύμφωνα με το οποίο «Η ανακομιδή οστών ενεργείται εντός μηνός από την παρέλευση … 7/ετίας στο Β' Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών, από την ημερομηνία ταφής… Παράταση προθεσμίας επιτρέπεται το πολύ μόνο για ένα χρόνο…», η Υπηρεσία με Αρμοδιότητες Κοιμητηρίων καλεί τους συγγενείς-οικείους των ακόλουθων θανόντων, οι οποίοι εμφαίνονται ενταφιασμένοι από το 1990 έως και το έτος 2005 στον 2ο (Β) και στον 3ο (Γ) Τομέα του Β’ Κοιμητηρίου Σπάρτης (βλέπε και τα σχετικά σχεδιαγράμματα που ακολουθούν), όπως προσέλθουν μέχρι τις 15-04-2019 στην Υπηρεσία (Μαγούλα, παλαιό Δημαρχείο, Τηλ: 2731361133), προκειμένου να διευθετήσουν τα θέματα σχετικά με τους ενταφιασμούς και να μεριμνήσουν για τις σχετικές εκταφές / ανακομιδές οστών των οικείων τους.

 

Αναλυτικά η ειδοποίηση με στοιχεία ταφέντων