Δευτέρα, 21 Νοέμβριος 2016 07:59

Διακήρυξη διαγωνισμού για την χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχ/σης αστικών στερεών αποβλήτων – κατασκευή ΜΜΔ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)