Πέμπτη, 15 Δεκέμβριος 2016 09:59

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Πλακόστρωση μονοπατιού

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (αρθρ. 125 του Ν.4412/2016)  επί των τιμών της αριθμ.  82 /2016 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου  «Πλακόστρωση μονοπατιού»,  συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€.

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27η του μήνα  Δεκεμβρίου  του έτους 2016, ημέρα  Τρίτη,  στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Έντυπο προσφοράς

Υπεύθυνη δήλωση