Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2017 07:19

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων Δήμου Σπάρτης

Ο Δήμαρχος Σπάρτης έχοντας υπόψη την αριθ. 28/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει δημοπρασία για την εκποίηση  κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων  απορριμμάτων του Δήμου Σπάρτης.

 

Περίληψη διακήρυξη

Διακήρυξη