Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2017 10:57

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων

Ο Δήμος Σπάρτης κατόπιν της αρ. 34/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου θα προχωρήσει στην προμήθεια αναμνηστικών δώρων, για τις ανάγκες συμμετοχής του σε εκθέσεις και εκδηλώσεις.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος