Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2017 11:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού προβολής

Ο Δήμος Σπάρτης κατόπιν της αρ. 35/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου θα προχωρήσει στην προμήθεια εξοπλισμού προβολής, για τις ανάγκες συμμετοχής του σε εκθέσεις και εκδηλώσεις.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος