Δελτίο τύπου - Προσωρινή μεταστέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι λόγω των οικοδομικών εργασιών που εκτελούνται στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΥΣΤΡΑ» στο κτίριο όπου στεγάζεται η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, η υπηρεσία θα μεταφερθεί προσωρινά σε διπλανά κτίρια στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και στο γραφείο του «Βοήθεια στο Σπίτι» στη Μαγούλα.

Το κοινό θα εξυπηρετείται από Τρίτη 28/2/2017 στα ακόλουθα σημεία:

Υπηρεσίες Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Σημεία εξυπηρέτησης κοινού

Τηλέφωνο

Προϊσταμένη Δ/νσης

Γραφείο «Βοήθεια στο Σπίτι»

2731361128

Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Γραφεία Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ισόγειο)

2731361106

2731361104

Τμήμα Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής, Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας

Γραφεία Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ισόγειο)

2731361102

Τμήμα Ενέργειας, Σχεδιασμού και Πρασίνου

Γραφεία Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ισόγειο)

2731361110

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Γραφείο «Βοήθεια στο Σπίτι»

2731361128

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ