Ορισμός αντιδημάρχων με θητεία από 2 Μαρτίου 2017 έως και 31 Αυγούστου 2019

Διαβάστε ΕΔΩ την σχετική απόφαση.

Διόρθωση της ανωτέρω απόφασης