Απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος

Στη συνέχεια του δημοσιεύματος σας, στις 23 Φεβρουαρίου 2017 στην εφημερίδα σας, με τίτλο ‘‘ «Και το σκοτάδι….. καλά κρατεί στους δρόμους της Σπάρτης» ’’, σας ενημερώνουμε  ότι ο Δήμος Σπάρτης γνωρίζοντας την κατάσταση, η οποία επικρατεί στους αναφερθέντες δρόμους (και όχι μόνο) έχει δρομολογήσει τις παρακάτω  ενέργειες για τη βελτίωση του Δημοτικού φωτισμού:

1.       Θα δημοπρατήσει  στις 6 Μαρτίου 2017 το έργο με τίτλο: « Αναβάθμιση του συστήματος Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Σπάρτης» και  προϋπολογισμό 65.200,00€

Στα πλαίσια του έργου θα γίνει τοποθέτηση ιστών, με δύο φωτιστικά led  ο κάθε ένας, στις πιο κάτω οδούς:

  • Αρχιδάμου από Θερμοπυλών  έως το βόρειο άκρο αυτής.
  • Θερμοπυλών από Αρχιδάμου έως Επισκόπου Βρεσθένης.
  • Επισκόπου Βρεσθένης από Θερμοπυλών έως Βρασίδου.

2.       Έχει αναθέσει την παροχή υπηρεσίας που αφορά την αναβάθμιση του φωτισμού σε όλη την επικράτεια του Δήμου με τίτλο: «Υποστήριξη στην προετοιμασία πρότασης χρηματοδότησης μέσω ανταποδοτικών τελών για σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με μόχλευση πόρων και στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας» και προϋπολογισμό 24.800,00€ με Φ.Π.Α. Η μελέτη ανατέθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2016 (αρ. σύμβασης 38348/30-12-2016) και  θα παραδοθεί στο Δήμο για   περαιτέρω ενέργειες στις 30 Απριλίου 2017 (λήξη σύμβασης).

3.       Τα παραδοτέα της σύμβασης περιλαμβάνουν τεύχη δημοπράτησης και τον συνολικό σχεδιασμό που θα ακολουθηθεί (κατόπιν αξιολόγησης – απόφασης του Δ.Σ.) για πλήρη ανακαίνιση του δημοτικού φωτισμού με LED χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου και των Δημοτών.

Ειδικότερα, το έργο αναμένεται να συμβάλει σε διάφορους τομείς  και θα προκύψουν σημαντικές ωφέλειες από την υλοποίησή του, όπως π.χ.:

  • Αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση των περιοχών παρέμβασης και των οδικών αξόνων.
  • Δημιουργία συνθηκών ασφάλειας σε πεζούς – οδηγούς και κατάλληλων προϋποθέσεων για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και της εγκληματικότητας
  • Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντίστοιχη εξοικονόμηση δαπανών λειτουργίας και συντήρησης.
  • Βελτίωση της επιχειρηματικότητας στα σημεία της πόλης , τα οποία εμφανίζονται υποφωτισμένα και υποβαθμισμένα .

Πρώτη μέριμνα της Δημοτικής Αρχής , που αποτελεί και χρέος προς τον πολίτη, είναι να μην υπάρχει αφώτιστο σημείο στην πόλη.

Ιδιαίτερα σημαντική, στο έργο της άμεσης αποκατάστασης βλαβών, είναι η συμβολή των δημοτών με την άμεση δήλωσή τους (των βλαβών)  στο τηλέφωνο 15460 και η καταγραφή όλων των προβλημάτων που αφορούν στο φωτισμό της πόλης αλλά και των χωριών μας.

Ο νυχτερινός φωτισμός διαμορφώνει μια εικόνα της πόλης διαφορετική από αυτή της ημέρας, αποτελεί στοιχείο του αστικού σχεδιασμού και παράλληλα κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό αγαθό .

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ