Τετάρτη, 15 Μάρτιος 2017 13:06

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου»

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας με  τίτλο «Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου», προϋπολογισμού 10.000.00 ευρώ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς