Παρασκευή, 17 Μάρτιος 2017 08:51

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εργασία: Κατασκευή δέσεων

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΣΕΩΝ», προϋπολογισμού 7000,00€, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

Οικονομική προσφορά