Παρασκευή, 17 Μάρτιος 2017 08:53

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εργασία: Καθαρισμός υδραυλάκων

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός υδραυλάκων», προϋπολογισμού 17000,00€, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

Οικονομική προσφορά