Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου