Πέμπτη, 13 Απρίλιος 2017 08:33

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας: «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π. Δημοτικών Ενοτήτων πλην Σπάρτης 2017», προϋπολογισμού: 70.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

Διακήρυξη

Τεχνική Έκθεση

Τεχνικές προδιαγραφές

Αξιολόγηση Λαμπτήρων

Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός προσφοράς

ΤΕΥΔ