Πέμπτη, 04 Μάιος 2017 11:36

Διακήρυξη για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Σπάρτης

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ του Δήμου Σπάρτης προϋπολογισμού 74.396,59 €.

Διακήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνική Έκθεση

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός

Έντυπο προσφοράς

ΤΕΥΔ