Τρίτη, 09 Μάιος 2017 12:34

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την εκπόνηση της Μελέτης Ανέγερσης Νέου Κτιρίου Νηπιαγωγείου στη Σπάρτη

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης : Μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου νηπιαγωγείου στη Σπάρτη, προϋπολογισμού 19.992,30 (με Φ.Π.Α 24%).

Διακήρυξη

Φάκελος έργου - Τεχνικές προδιαγραφές