Τετάρτη, 07 Ιούνιος 2017 11:08

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για δρομολόγια με λεωφορεία

Το Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας προτίθεται να διοργανώσει δρομολόγια με τρία λεωφορεία στο Μαυροβούνι Γυθείου για τα μέλη του ΚΑΠΗ για την πραγματοποίηση καλοκαιρινών μπάνιων συνολικού προϋπολογισμού 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση