Τετάρτη, 14 Ιούνιος 2017 12:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εργασία: Ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων και δικύκλων Δήμου Σπάρτης

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να αναθέσει απευθείας την εργασία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ –ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ, προϋπολογισμού 20.500,00 € , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καλεί τους ενδιαφερομένους που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό  και που έχουν τις προϋποθέσεις, να καταθέσουν στην Δ/νση Περ/ντος του Δήμου, Ψυχικό Σπάρτης  23100 Σπάρτη, μέχρι και τις 22-06- 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2 μ.μ. τις προσφορές τους, σε έντυπο της υπηρεσίας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου, μαζί με την τεχνική περιγραφή.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Περ/ντος, τηλ. 27310 89300 & 27310 27785Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Τεχνική Έκθεση

Έντυπο Προσφοράς