Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέα άδρευσης

Καλούμε όσους επιθυμούν να διορισθούν στη θέση  Υδρονομέα Άρδευσης  της Τοπικής Κοινότητας Παρορείου, της Δημοτικής Ενότητας Μυστρά να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, μέχρι και την Τετάρτη  21 Ιουνίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ήτοι μέχρι και την 21η Ιουνίου 2017,  να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια,  να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 60ο  έτος της ηλικίας τους.

Διαβάστε εδώ την Πρόκληση