Δευτέρα, 26 Ιούνιος 2017 09:02

Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο: Οδοποιία και τεχνικά έργα Δ.Ε. Πελλάνας 2017

Ο Δήμος  Σπάρτης διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2017» Εκτιμώμενης αξίας 71.717,43€(πλέον Φ.Π.Α.)

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης στις 18/7/2017 και ώρα 10:00π.μ.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ

Τεχνική περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης

Σ.Α.Υ.

Φ.Α.Υ.