Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2017 11:43

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της υπηρεσίας « Αμοιβές δικαστικών επιμελητών»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την υπηρεσία  « Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» για την επίδοση δικογράφων, εξωδίκων κ.λ.π.

Διαβάστε ΕΔΩ την πρόκληση