Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέα άδρευσης στην ΤΚ Καστορείου

Καλούμε όσους επιθυμούν να διορισθούν στη θέση υδρονομέα άδρευσης στην ΤΚ Καστορείου να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Σπάρτης μέχρι και την 14η Ιουλίου 2017.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση