Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2017 12:20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της εργασίας: «Αναβάθμιση ιστοσελίδας»

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας με  τίτλο «Αναβάθμιση ιστοσελίδας» (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5/2017 μελέτη) προϋπολογισμού 9.000,00 ευρώ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει στο πρωτόκολλο του Δήμου την πρότασή του για την εν λόγω εργασία, έως την  Παρασκευή 28/7/2017 και ώρα 14.30.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση