Πέμπτη, 20 Ιούλιος 2017 10:15

Ακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: προμήθεια φαρμακευτικού - κτηνιατρικού υλικού/ ζωωτροφών/εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς