Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση (Δημοτικό Συμβούλιο)

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  που θα γίνει  στην ιστορική έδρα του Δήμου Σπάρτης το Μυστρά και συγκεκριμένα στο χώρο του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝΕΒΥΠ) (αριθ. Α.Δ.Σ. 270/17-07-2017) την  24-07-2017  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 20:15

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.