Τετάρτη, 09 Αύγουστος 2017 10:14

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της προκήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών  της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017

Πρόσκληση

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς