Παρασκευή, 01 Σεπτέμβριος 2017 12:33

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια θραυστού υλικού(3Α) και αμμοχάλικου ΔΕ Μυστρά 2017»

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια θραυστού υλικού(3Α) και αμμοχάλικου ΔΕ Μυστρά 2017», προϋπολογισμού 7.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Διαβάστε ΕΔΩ την πρόκληση