Τρίτη, 12 Σεπτέμβριος 2017 11:22

Συλλογή προσφορών για σάντουιτς (35ο Σπάρταθλον)

Σας γνωρίζουμε ότι στις  29 και 30  Σεπτεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί το 35ο Σπάρταθλον . Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη ιχνηλάσιμη (προμηθευτές υλικών) οικονομική προσφορά για  πεντακόσια (500) σάντουιτς , εκ των οποίων τα εκατό (100) θα παραδοθούν τη Παρασκευή 29/9/2017 το βράδυ στις 22:00 και τα υπόλοιπα τετρακόσια (400) το Σάββατο 30/9/2017 το πρωί στις 9:00 σε άτομο που θα ορίσει ο Αθλητικός Οργανισμός .Τα σάντουιτς θα περιέχουν μόνο τυρί και μαρούλι . Το μήκος του ψωμιού να είναι μεταξύ 20 εκ έως 25  εκ . Η ανώτατη τιμή να ανέρχεται στα 600ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  .

Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι τη Δευτέρα  18/9/2017  και  ώρα 14:00 στα  γραφεία  του Αθλητικού Οργανισμού.

Το άνοιγμα  των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 18/9/2017 και ώρα 14:15 στα  γραφεία  του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου Σπάρτης (Δωριέων  13-15).

Παρακαλούμε μαζί με την οικονομική σας προσφορά όπως μας προσκομίσετε φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και το ποινικό μητρώο για συμμετοχή σε διαγωνισμό  .


Ο  Πρόεδρος
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ


ΣΑΒΒΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ