Τρίτη, 12 Σεπτέμβριος 2017 11:27

Συλλογή προσφορών για ταξί (35ο Σπάρταθλον)

Σας γνωρίζουμε ότι στις 29 και 30  Σεπτεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί το 35ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε να έχουμε μια οικονομική προσφορά για  δέκα  (10) ταξί που θα μεταφέρουν τους αθλητές από το χώρο του τερματισμού στα ξενοδοχεία που θα διαμένουν  από  τις  06:00 π.μ  έως  και  τις  20:00. Ανωτατη τιμή 700 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι την Τρίτη 19/9/2017  και  ώρα 14:00 στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού.

Το  άνοιγμα  των  προσφορών  θα  γίνει  την  Τρίτη 19/9/2017  και  ώρα 14:15  στα  γραφεία  του  Αθλητικού  Οργανισμού  (Δωριέων  13-15).

Παρακαλούμε μαζί με την οικονομική σας προσφορά όπως μας προσκομίσετε φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και το ποινικό μητρώο για συμμετοχή σε διαγωνισμό  .

 


Ο  Πρόεδρος
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ


ΣΑΒΒΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ