Τρίτη, 12 Σεπτέμβριος 2017 11:31

Συλλογή προσφορών για φωτογράφιση (35ο Σπάρταθλον)

Σας γνωρίζουμε ότι στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί το 35ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά για τη φωτογράφιση των τερματισάντων αθλητών του Σπάρταθλον 2017 καθώς και για την αναπαραγωγή σε ηλεκτρονική μορφή (DVD) αναμνηστικών φωτογραφιών . Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

1) Δύο(2) εκτυπωμένες φωτογραφίες ανά αθλητή κατά τον τερματισμό του , διαστάσεων 10Χ15 εκ έκαστη.

2) Δύο (2) Φωτογραφίες των πρωτευσάντων αθλητών κατά την τελετή απονομής .

3) Το DVD θα περιέχει φωτογραφίες όλων των τερματισάντων και των πρωτευσάντων αθλητών σε ανάλυση τέτοια ώστε ο κάθε αθλητής να μπορεί να εκτυπώσει όσες φωτογραφίες θέλει .

4) Δημιουργία δύο (2) DVD με το σύνολο των φωτογραφιών για χρήση του Αθλητικού Οργανισμού σε ανάλυση τέτοια ώστε να μπορούν να εκτυπωθούν οι φωτογραφίες .

Ως ανώτερο κόστος των παραπάνω εργασιών ορίζονται τα 1.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .Η παράδοση των παραπάνω προβλέπεται για το μεσημέρι της Κυριακής 1 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00 σε ξεχωριστό φάκελο για κάθε αθλητή ο οποίος θα αναγράφει το νούμερο του κάθε αθλητή και θα περιλαμβάνει ένα DVD και τις φωτογραφίες του κάθε αθλητή . Ο τόπος παράδοσης θα οριστεί από τον Αθλητικό Οργανισμό.

Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι τη Δευτέρα 18/9/2017 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 18/9/2017 και ώρα 13:15 στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης (Δωριέων 13-15) .

Παρακαλούμε μαζί με την οικονομική σας προσφορά όπως μας προσκομίσετε φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και το ποινικό μητρώο για συμμετοχή σε διαγωνισμό .

 


Ο  Πρόεδρος
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ


ΣΑΒΒΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ