Πέμπτη, 14 Σεπτέμβριος 2017 09:27

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για φύλαξη χώρων (35ο Σπάρταθλον)

Σας γνωρίζουμε ότι στις  29 και 30  Σεπτεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί το 35ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά για την φύλαξη  των  χώρων που  θα  διεξαχθούν  οι  εκδηλώσεις  και  ο  αγώνας του Σπάρταθλον 2017.

Η φύλαξη  θα  περιλαμβάνει  τους  κάτωθι  χώρους:

1)Παρασκευή βράδυ 29/9/2017 στις 22:00  έως  Σάββατο 30/9/2017 το πρωί 8:00  ένα (1) άτομο στη Κεντρική πλατεία Σπάρτης.

2)Παρασκευή βράδυ 29/9/2017 στις 21:00  έως  Σάββατο 30/9/2017 το πρωί 7:00  ένα (1) άτομο στο Δημοτικό  Στάδιο  Σπάρτης.

3)Σάββατο  30/9/2017  πέντε  (5) άτομα όλη  την  ημέρα στο  χώρο  του τερματισμού στο Δημοτικό  Στάδιο  Σπάρτης  από τις 07:00  έως  τις 19:00 .

4)Σάββατο βράδυ ένα (1) άτομο στο Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης από τις 21:00 έως τις 9:00   και  δύο  (2)  άτομα  στην  τελετή  λήξης  από τις 20:00 έως τις 22:30.

Η ανώτερη τιμή να ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. .

Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι τη Πέμπτη  21/9/2017   και  ώρα 13:00 στα  γραφεία  του  Αθλητικού Οργανισμού.

To  άνοιγμα  των  προσφορών  θα  γίνει  τη  Πέμπτη  21/9/2017   και  ώρα 13:15  στα  γραφεία  του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου Σπάρτης (Δωριέων  13-15) .

Παρακαλούμε μαζί με την οικονομική σας προσφορά όπως μας προσκομίσετε φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και το ποινικό μητρώο για συμμετοχή σε διαγωνισμό  .


Ο  Πρόεδρος
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ